شنبه 27 شهریور 1389

دوستی

نوشته شده توسط منصور گنجی در ساعت 04:41 ق.ظ

 

دوستی همچون،زرّین کوزه ایست  

نشکند،گربشکند،بایدنگاهش داشتن