دوشنبه 29 شهریور 1389

نگو چرا

نوشته شده توسط منصور گنجی در ساعت 10:23 ب.ظ

هرکس بدمابه خلق گوید 

ماازبداونمی هراسیم 

مانیکی او به خلق گوئیم 

تاهردودروغ گفته باشیم