چهارشنبه 31 شهریور 1389

باحافظ چونه نزن

نوشته شده توسط منصور گنجی در ساعت 02:42 ق.ظ

 

پدرم روضه ی رضوان به دوگندم بفروخت 

 

ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم