جمعه 2 مهر 1389

اگردرکش کنم؟

نوشته شده توسط منصور گنجی در ساعت 02:14 ق.ظ

 

زندگی فرصتی ست
 

برای پاسخ دادن
 

و من می دانم 
 

دادن هر پاسخی
 

فرو رفتن 
 

در گردابی ست که 
 

حسرت بالا آمدن را 
 

در خود می پرورد!؟