جمعه 9 مهر 1389

آینه ی دوستی

نوشته شده توسط منصور گنجی در ساعت 02:16 ق.ظ

 

ازکسی که دربرابرکاربدت سکوت می کند،بترس! 

 

اونه ترامی بخشد، 

 

نه به تواجازه می دهد که خودت رانبخشی