دوشنبه 12 مهر 1389

داناباش

نوشته شده توسط منصور گنجی در ساعت 11:14 ب.ظ

 ***********************

 

روله گه ل ته حصیل سه رمایه ی ژینه 

 

زانیاری روکن ئه ساسی دینه 

 

هه رتا ئه توانن ته حصیل دانش که ن 

 

هه رچه ن که م ده سن بازهه رکوشش که ن  

 

((عبدالغفاروارستگان))

 

**********************

 

گه ل خوینده واربی قه ت ژیر ناکه وی

 

له راست بیگانه سه ری نانه وی

 

گه ل به زانست و به خوینده واری

 

به رز ئه کاته وه ئالای رزگاری 

 

((ماموستا هه ژار)) 

*****************