دوشنبه 25 دی 1391

به هوش باش

نوشته شده توسط منصور گنجی در ساعت 12:16 ق.ظ

کسی که ازیادگیری لذت نبردمردم ازنادانی اولذت می برند 

حقیر.مدیروبلاگ