یکشنبه 1 بهمن 1391

خیلی

نوشته شده توسط منصور گنجی در ساعت 01:49 ق.ظ

بزانم گه ر  له قه برا  بوئ ده مئ تئغت له خاکم دئ 

هه تا ده مرم له دونیا زه خمئ خوئنینم ده وا ناکه م