سه‌شنبه 25 تیر 1392

حرف من

نوشته شده توسط منصور گنجی در ساعت 02:21 ق.ظ

 

همیشه آنچه راکه دردرون می پرورانم  

 

به من می گویی ولی زود ازآنچه گفته ای  

 

روی می گردانی  

 

رنجاندن !!! 

  

یاراندن؟ 

 

نه می رنجم. 

 

نه می گریزم. 

 

پس همیشه ثابت قدم باش تا محکم قدم برداری