یکشنبه 11 اردیبهشت 1390

معلم

نوشته شده توسط منصور گنجی در ساعت 08:30 ب.ظ

 

 به اینکه شغل معلمی رابرگزیده ام بسیارافتخارمی کنم واگر اکنون به سن جوانی بازگردم ومختارم کنندتابهترین شغل رابرگزینم همچنان برمعلم بودن منت مندخواهم بودوباافتخار خواهم گفت معلمی بهترین شغل است . 

معلم چراغی است گیتی فروز  

چراغی که هرگزنیفتدزسوز 

 

 

روزمعلم برتمامی معلمین جهان مبارک باد