دوشنبه 12 مهر 1389

(دریایی)یا(رود)؟

نوشته شده توسط منصور گنجی در ساعت 11:39 ب.ظ

 

خموشی می گزیند هرکه دریاست

 

مرا گفت این سخن رودی خروشان